piątek, 19 lipca 2013

Mroczna strona urlopów...

Przed wyjazdem na urlop nie myślimy o tym co może się wydarzyć na "obczyźnie". Planujemy zwiedzanie, plażing i smażing :) Nikt nie zakłada, że podczas urlopu będzie musiał skorzystać z lokalnej Służby Zdrowia. Ale czasami niestety jest to konieczne, zwłaszcza jeśli podróżujemy z dziećmi. Z gorączką czy urazami własnymi radzimy sobie sami, korzystając ze skompletowanej przed wyjazdem apteczki. Ale w przypadku dziecka wszystko okazuje się znacznie trudniejsze.
Oczywiście biura podróży zobowiązują nas do wykupu ubezpieczeń itd. Jednak kiedy z ubezpieczenia takiego trzeba skorzystać, pojawiają się nierzadko trudności.
My na szczęście nie musieliśmy z włoskiej Służby Zdrowia korzystać, ale niewiele brakowało...Lenka robiąc ukochane "opa-opa" wykręciła sobie rączkę dosyć boleśnie. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, choć nadal "chroni" uszkodzoną rękę np przy wstawaniu.
Wyobrażałam sobie jak wyglądałaby pomoc w tej sytuacji... Pomijając fakt, że skończyłoby się założeniem szyny gipsowej ( jeśli włoscy lekarze podobnie jak polscy leczą wszystkie tego typu urazy) to przerażający jest fakt "walki" o udzielenie pomocy w zagranicznej Służbie Zdrowia. Przedstawianie dowodów ubezpieczenia, które poza RP nic nie znaczą, później sprawdzanie czy nasze ubezpieczenie obejmuje udzielenie takiej pomocy. No bo przecież ktoś musi zwrócić za to pieniądze...
Na szczęście jak zwykle zapobiegliwy PT "wyczarował" przed naszym wyjazdem pewną kartę, o której istnieniu ja nie miałam pojęcia. Jeśli macie przed sobą urlop, to może warto wyposażyć się w taką kartę, którą Urząd wydaje w jeden dzień...


KARTA EKUZ
 A oto informacje na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego ze strony ubezpieczeniaonline.pl

Jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Coraz częściej ludzie planują wyjazdy zagraniczne związane z wakacjami czy też wyjazdami służbowymi. Dlatego też warto wiedzieć, że NFZ oferuje nam Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
EKUZ ważna jest na terenie innych krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. W szczególności są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 

Warto zwrócić uwagę, że wśród wymienionych państw nie ma Chorwacji, która to należy do najczęściej odwiedzanych przez Polaków krajów europejskich.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionych krajach. Dzięki niej korzystamy z opieki zdrowotnej danego państwa na tych samych zasadach co jego obywatele.

Kto ma prawo do otrzymania karty EKUZ?

Prawo do otrzymania karty mają wszyscy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz członkowie ich rodzin. Każdy członek rodziny musi mieć własną, odrębną kartę. 
O wydanie karty mogą ubiegać się osoby, które wyjeżdżają czasowo do innego państwa członkowskiego, np.:
 • w celach turystycznych;
 • w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych;
 • w związku z krótką podróżą służbową;
 • w celu podjęcia studiów;
 • pracownicy oddelegowani do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę.
Karty nie otrzymają osoby, które przestały należeć do polskiego systemu ubezpieczeniowego, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim, a także te, których ubezpieczenie w NFZ wygasło, np. ze względu na brak regularnego opłacania składki zdrowotnej.

Co należy złożyć i w jakiej formie aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można otrzymać w Oddziale lub Delegaturze albo pobrać na stronie internetowej NFZ (www.nfz.gov.pl).
 
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jeden z następujących sposobów: osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby, pocztą lub faksem. Niektóre oddziały NFZ przyjmują też zeskanowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.
Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, czyli:
 • w przypadku pracowników: ostatni RMUA bądź, gdy nie ma możliwości jego uzyskania, aktualnie podstemplowana książeczka ubezpieczeniowa lub zaświadczenie pracodawcy;
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS: zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub ostatni dowód wpłaty składki;
 • w przypadku emerytów: legitymacja emeryta (lub ostatni odcinek emerytury);
 • w przypadku rencistów: legitymacja rencisty (lub ostatni odcinek renty) oraz decyzja o przyznaniu renty;
 • w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek) również powinna złożyć wniosek o EKUZ, załączając:
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego, oraz
 • dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA),
 • oraz w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja studencka) lub niepełnosprawność.
Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w oryginałach bądź poświadczonych kopiach, natomiast dokumenty ze zdjęciem (np. legitymacja ubezpieczeniowa lub studencka) wystarczy okazać do wglądu. Oddziały NFZ, które przyjmują wnioski przez Internet akceptują zeskanowane dokumenty.

Jakie dane znajdują się na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Na EKUZ znajdują się następujące informacje:
 • imię;
 • nazwisko;
 • data urodzenia;
 • PESEL;
 • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę;
 • numer identyfikacyjny Karty;
 • data ważności Karty.
Są to jedyne dane zawarte na karcie. Każde państwo członkowskie wydaje kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych. Wygląd kart jest taki sam.

Na jaki okres jest wydawana Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Osoby ubezpieczone, a więc zatrudnione, prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierające rentę, studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członkowie rodzin, a także kobiety w okresie ciąży, posiadający obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą otrzymać kartę na sześć miesięcy. EKUZ ważną 2 miesiące będą mogli dostać bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy, zaś emeryci mogą dostać ją na 5 lat.

Jak długo czeka się na Kartę?

Najczęściej karta wydawana jest tego samego dnia. Jedynie w przypadku braku potwierdzenia regularnego opłacania składek zdrowotnych, fundusz ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeżeli okaże się, że składka zdrowotna nie jest opłacona, karta nie zostanie wydana. EKUZ może zostać też wysłana pocztą pod wskazany adres lub odebrana przez inną, upoważnioną do tego osobę.

Do czego uprawnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Karta uprawnia do korzystania z opieki medycznej w innym państwie członkowskim w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia. Kobiety w ciąży mają zapewniony dostęp do wszystkich świadczeń niezbędnych związanych z porodem i okresem połogu. Karta natomiast nie daje żadnych uprawnień, jeżeli celem podróży jest odbycie planowego leczenia.
Karta uprawnia do korzystania w innych państwach z opieki tylko tych placówek medycznych, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Natomiast za leczenie w prywatnych placówkach medycznych pacjenci muszą płacić sami.

W większości państw europejskich publiczne placówki medyczne pobierają za leczenie pewne opłaty. Dotyczy to cudzoziemców posiadających EKUZ w takim samym stopniu, jak obywateli danego państwa. Ich pełna lista znajduje się na stronie www.nfz.gov.pl. W takich sytuacjach nawet EKUZ nie zwalnia z poniesienia pewnych kosztów leczenia.

Osoba, która jest uprawniona do posiadania karty, ale jej nie posiada, powinna skontaktować się telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem osoby pozostającej w kraju z właściwym oddziałem funduszu. Wówczas zostanie wystawiony certyfikat zastępczy, czyli dokument zastępujący EKUZ. Następnie fundusz może przesłać taki certyfikat pocztą pod wskazany adres lub w nagłych przypadkach faxem bezpośrednio do szpitala, w którym aktualnie przebywa chory.

W przypadku braku certyfikatu choremu zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna. Jednak za wszystkie koszty leczenia chory zapłaci z własnych pieniędzy i dopiero po powrocie do kraju będzie mógł starać się o ich zwrot z NFZ.

Posiadanie EKUZ nie zapewnia bezpłatnego leczenia w prywatnych przychodniach i szpitalach. Poza tym trzeba pamiętać, iż posiadanie EKUZ, nie gwarantuje osobom poszkodowanym zwrotu takich kosztów jak np. koszty transportu medycznego zarówno w kraju zdarzenia, jak również transportu medycznego albo transportu zwłok do Polski. Dlatego przed zagranicznym wyjazdem warto dodatkowo ubezpieczyć się i wykupić komercyjne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

Życzymy Wam jednak by karta nie musiała zostać wykorzystana podczas wakacyjnego odpoczynku!!!
:D


3 komentarze:

 1. My oprocz tej karty zawsze kupujemy dodatkowe leczenie, byla teraz w Cro dziewczyna w ciązy i okazalo się że powyższa karta nie obejmuje leczenie w jej stanie :(

  OdpowiedzUsuń
 2. Świetna strona, gratuluję znajomości tematu. pozdrawiam

  my website; polecane strony

  OdpowiedzUsuń
 3. Szata graficzna ok, podoba mi się:) zapraszam do siebie

  Also visit my webpage :: dodaj strone

  OdpowiedzUsuń